Jumaat, 12 Ogos 2011

2011 - JAMBORI SEMPADAN THAILAND - MALAYSIAUJIAN PENTARAFAN PENGAKAP RAJA 2011

TEMPAT : SK PADANG CHICHAK, SIK KEDAH


Khamis, 5 Mei 2011

KEM UJIAN SIKAP PENGAKAP RAJA 2011


TARIKH
14 - 16 APRIL 2011

TEMPAT
PUSAT KOKURIKULUM DAERAH PADANG TERAP
d/a SK PEDU
06300 Kuala Nerang, Kedah Darul Aman

kawat tongkat
KAWAT TONGKAT

GAJET ALATAN

OSMAN CHAIN menerangkan kepada para peserta keperluan serta tata cara perkhemahan standard.

Nurul Hafiza, Suriani dan Tahirah (Ahli Kumpulan 27 : SMK Kuala Nerang) di pondok binaan.


Persiapan membina gajet.. potong jangan tak potong...Muaz

Wizar ... ops.. macam mana boleh kerat tak sama ni...


Biar rebah...semangat tetap di teruskan..

intai... simpulan apa nie...

menanti air mendidih... tak kan roti lilit bakar dengan dapor tu...

pergghhh.... dah siap dan enak di makan.. ranggup

ini namanya ikatan lilit kacang ..betul ke Tahirah..?

dah siappun gajet kami... lepak kejap ... mat apit..

dari Kanan : Omar Eting (Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Padang Terap), Tuan Hj. Jamil (Pegawai Pelajaran Daerah Padang Terap), En Radhi Abd Rahman (Penyelaras Pusat Kokurikulum daerah Padang Terap), Md Ludin Chin (Penolong Pesuruhjaya Pengakap Padang Terap)
Lawatan Tuan Pegawai PPD Padang Terap

Taklimat oleh Tuan Osman bin Chin

Tuan Nordin Ahmad talimat penulisan buku log

gambarajah pondok pisang sesikat

jenis jenis gajet

jenis jenis gajet


EKSPIDISI 40 KM JALAN KAKI


1. Lencana ini diberi kepada Ahli Pengakap Remaja, sebagai mengakui pengetahuan dan pelbagai kemahiran dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program.

2. Mengetahui keperluan peribadi dan patrol untuk ekspidisi dan menunjukkan kaedah membungkus dan membawa bekalan yang lengkap bagi pengembaraan yang beratnya tidak lebih 15 kg termasuk 10 kg barang makanan. Pengakap hendaklah bersedia dan menyusun keperluan peribadi dalam beg sandang (haversack)

3. Mengambil bahagian yang penting dalam satu ekspidisi berpatrol (4 – 7 orang) dengan berjalan kaki selama 24 jam terus menerus sejauh 40 km dengan melaksanakan tugasan.

4. Perjalanan hendaklah meliputi pinggiran Bandar, desa atau luar Bandar

5. Masa rehat selama 2 jam untuk menyediakan makanan yang disediakan secara ‘backwoods’ atau seumpamanya.

6. Ekspidisi berakhir dengan berjalan malam selama 10 jam/

Sabtu, 2 April 2011

Aktiviti 2 : AkuYang Panjang

Akitiviti 3 : Kawad Asas

Sabtu, 2 Oktober 2010

ISTIADAT PENGANUGERAHAN SIJIL PENGAKAP RAJA

ISTIADAT PENGANUGERAHAN SIJIL PENGAKAP RAJA
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
NEGERI KEDAH DARULAMAN

OLEH

Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Al SultanAlmu’ tasimu Billahi Muhibbuddin
Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu’adzam ShahIbni Almarhum Sultan Badlishah
D.K., D.KH., D.K.M., D.M.N., D.UK., D.M.K,D.K. (Kelantan), D.K. (Pahang), D.K (Selangor), D.K. (Perlis) D.K, (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Terengganu), D.K. (Perak), D.K. (Brunei), D.P (Sarawak). DUNM, SPMK, SSDK, DHMS, DGMK,
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan,
Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia),
Order of the Rammata Thailand,
Honourable Knight Grand Gross Order of the Bath of UK., Asso. Knight Order of St. John.

SULTAN NEGERI KEDAH DARULAMAN

Di
Balai Rong Seri, Istana Anak Bukit Alor Setar, Kedah Darul Aman


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daulat Tuanku
Allah
Lanjutkan
Usia

KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA
TUANKU SULTAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
DAN
KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA
TUANKU SULTANAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA AL SULTAN ALMU’ TASIMU BILLAHI
MUHIBBUDDIN TUANKU ALHAJ ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH
IBNI ALMARHUM SULTAN BADLISHAH

DK., DKH., DKM., DMN., DUK., DMK., DK. (Kelantan), DK. (Pahang),DK, (Selangor), DK. (Perlis), DK. (Negeri Sembilan), DK, (Johor),DK, (Terengganu), OK, (Perak), DK, (Brunei)
DP, (Sarawak), DUNM, SPMK, SSDK, DHMS, DGMK
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan
Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia)
Order of the Rammata Thailand.
Honourable Knight Grand Cross Order of the Bath of U.K.
Asso. Knight Order of St. John.

SULTAN NEGERI KEDAH DARULAMAN


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DULl YANG TERAMAT MULIA
TUANKU HAJI ABDUL MALIK IBNI ALMARHUM SULTAN BADLISHAH
DK, DKH, D.K. (Terengganu).,S.PM.K., S.P.C.M., S.P.M.J., D.A. (Sarawak), P.S.B

RAJA MUDA NEGERI KEDAH DARUL AMAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PERSETIAAN PENGAKAP

BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA,
SAYA BERJANJI DAN BERSETIA,
YANG SAYA DENGAN SEBERAPA DAYA
UPAYA SAYA
AKAN:

TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA
MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA
MENURUT UNDANG - UNDANG PENGAKAP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PERUTUSAN
MENTERI BESAR KEDAH DARUL AMAN


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya dapat saya memberi sepatah dua kata buat julung-julung kalinya sempena lstiadat Penganugerahan Sijil Pengakap Raja Tahun 2010 Pengakap Malaysia Negeci Kedah Darul Aman.

Bagi pihak Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, saya mengucapkan tahniah dan berbangga dengan peranan yang dimainkan oleh pergerakan pengakap. Saya penuh yakin aktiviti berpersatuan seperti pengakap mi mampu menjana keperibadian dan akhlak yang terpuji.

Saya suka mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas khidmat bakti semua pihak terutama, barisan kepimpinan Pengakap Negeri Kedah Ahli-Ahli Majlis, barisan Penolong Pesuruhjaya Negeri, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Daerah dan para pemimpin serta seluruh ahli Pengakap Negeri Kedah Darul Aman.

Sebagai sebuah pertubuhan yang sah, pengakap perlu akur untuk menggerakkan usaha ke arah budaya hidup yang terpuji selari dengan tuntutan agama. Ahli pengakap perlu menjadikan usaha mengembangkan potensi din sebagai agenda utama. Potensi dan kesempatan yang ada perlu dijana untuk memastikan kehidupan yang diredhai.

lnsyaAllah pihak kerajaan negeri akan terus memberi sokongan kepada Pengakap Negeri Kedah dalam setiap aktiviti selagi ia mampu membina akhlak dan keperibadian terpuji.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah dan anggaplah gelaran Pengakap Raja atau sebagai satu tanggungjawab untuk terus membantu ahli pengakap lain ke arah kebenaran.

Sekian, Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


YANG AMAT BERHORMAT DATO’ SERI USTAZ HAJI AZIZAN BIN ABDUL RAZAK SPMK., JP.
Menteri Besar Kedah Darul Aman


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


KATA ALU ALUAN
KETUA PENGAKAP NEGARA


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, saya dapat memberi sepatah dua kata sempena Istiadat Penganugerahan Sijil Pengakap Raja Tahun 2010 Pengakap Malaysia Negeri Kedah Darul Aman.

Saya mewakili Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) mengucapkan syabas dan tahniah kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah Darul Aman kerana berjaya mengadakan istiadat yang besar maknanya kepada ahli pengakap.

Pengurusan yang efektif dan berkualiti dapat di nilai dan gaya tadbir urus yang ditunjukkan oleh sesebuah organisasi. Kebolehan mengikut norma-norma peraturan berpersatuan membukti Pengakap Negeri Kedah Darul Aman berada di landasan terbaik untuk terus menjana program dan aktiviti kepengakapan.

Justeru itu, Pergerakan Pengakap memerlukan dimensi dan strategi yang lebih agresif dan efektif bagi memantapkan peranan sebagai wadah pemupukan semangat jati din serta membentukkan bina upaya insan yang kritis, kreatif, competent, konstruktif, inovatif koheren dan kohensif selaras dengan Rancangan Malaysia ke-9. Pemantauan secara berterusan terhadap kualiti kepengakapan itu harus di pergiatkan dan segi pengurusan, pentadbiran, latihan dan program. Di peringkat kumpulan, ahli pengakap seharusnya diberi peluang, ruang dan pendedahan yang sesuai bagi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman bagi membolehkan mereka mencapai tahap kepengakapan berkualiti tinggi iaitu ke peringkat RAMBU, SIJIL PENGAKAP RAJA dan ANIJGERAH BP.

Selain itu juga, jangan sesekali lupa mengambil iktibar dan merenung pencapaian kita yang lepas, memperbaiki din sebaik-baiknya dan melipat gandakan usaha untuk mendapat kejayaan yang terbaik untuk membuktikan pengakap adalah yang terbaik.

Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima Anugerah Pengakap Raja tahun ini.

Akhir kata renungi kata-kata ini dengan iringan doa “Hari Ini Adalah Lebih Baik Dan Semalam dan Esok Lebih Baik Dari Hari Ini”

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalam Mualaikum W.T.H dan Salam Sejahtera,
Salam Pengakap.

YANG BERBAHAGIA DATO SERI PADUKA
DR. HAJI SHAFIE BIN HAJI MOHD SALLEH
Ketua Pengakap Negara

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KATA ALU ALUAN
KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGARA

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya dapatsaya memberi sepatah dua kata sempena Istiadat Penganugerahan Sijil Pengakap RajaPersekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah Darul Aman mi.

Seperti mana yang kita tahu, Anugerah Pengakap Raja merupakan lambang dan sijil yang melambangkan kecemerlangan seseorang budak pengakap.

lnsyaAllah dengan kejujuran dan komitmen kita semua dalam melaksanakan amanah dantanggungjawab berasaskan “Persetiaan Pengakap’ dan “Undang-Undang”nya, kita diPersekutuan Pengakap Malaysia akan lebih dinamik dan relevan mengikut peredaran masa di dalam dan di luar negara, apatah lagi dengan sokongan sepenuhnya dan semua pihak atasan dan akar umbi Pergerakan kita.

Saya percaya Pergerakan Pengakap selaku Pertubuhan sukarela yang tertua di negara ini, kita telah dan akan dapat meneruskan membimbing generasi muda sebagai pelapis danpenerus kepada kepimpinan yang ada sekarang, di semua bidang, peringkat dan apa juayang diceburi melalui asas latihan kepimpinan pengakap yang ada sekarang, kerana sayayakin melalui penerapan “Persetiaan Pengakap” dan menghayati “Undang¬Undang”nya, bolehmenjadikan kita “as what we are now and better still we move in our life with scout spirits”.

Teras kepengakapan adalah sebagai pendokong pendidikan dan latihan berterusan yangmelengkapkan pendidikan formal dan tidak formal serta bertanggungjawab dalam prosespembinaan insan berkualiti tinggi. Penekanan terhadap mutu disiplin yang tinggi merupakan tunggak dalam penentuan tingkahlaku dan akhlak individu yang cemerlang. Ahli-ahli pengakap yang terlatih berupaya untuk mencerminkan keperibadian yang tinggi, sistematik, berkesan mampu mencerna pemikiran yang dinamis.

Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah. lngatlah anda akan berhadapan dengan aliran masa yang semakin mencabar selepas bergelar Pengakap Raja.

Sekian, terima kasih.YANG BERBAHAGIA DATO’ HAJI KAHARUDIN BIN MOMIN
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATA ALU-ALUAN
EXCO BELIA DAN SUKAN, KESENIAN, WARISAN DAN KEBUDAYAAN
NEGERI KEDAH DARULAMAN

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya kita dapatberhimpun dalam majis yang gilang gemilang ini.

Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada PersekutuanPengakap Malaysia Negeri Kedah Darul Aman kerana berjaya menganjurkar majlis ini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Tuanku Sultanah dalam majlis ini membuktikan betapa ahli pengakap berada di satu
tahap yang tinggi dalam kedudukan jika dibandingkan dengan pertubuhan lain.

Sesungguhnya pergerakan pengakap, saya ibaratkan seperti isi dan kuku yang tidak dapatdipisahkan dengan masyarakat. Maka, peranan ahli pengakap semakin penting untuk menjanaketrampilan remaja.

Sesungguhnya majlis ini mempunyai erti yang sangat besar kerana ahli pengakap bukan sahaja merupakan aset negara yang tidak ternilal tetapi tingkah laku dan corak pemikiran mereka hari ini sudah tentu akan mencerna hala tuju negara pada masa depan.

Saya merasakan program-program kepengakapan perlu selari dengan keadaan persekitaran
dan tuntutan semasa. Ini bermakna program-program pembangunan insan terpuji perlu
diarahkan untuk memperkukuhkan jati diri dan semangat patriotisme ahli pengakap selain
memperkukuhkan nilai integrasi kaum.

Selain itu, persepsi masyarakat kepada pertubuhan pengakap juga perlu turut Dilonjakkan. Ini kerana dewasa ini semakin wujud persepsi masyarakat yang semakin tidak memaham akan kepentingan berpersatuan. Masyarakat remaja perlu diberi ganis panduan yang jelas untuk membantu mereka untuk hidup dalamsituasi yang disenangi.

Ahli pengakap pada hari ini hidup pada alaf baru. Walau pun tidak semua perkara harus diperbaharui, tetapi secara realitinya ahli pengakap berhadapan dengan banyak cabaran dan gaya hidup yang baru. Kini sesuai dengan realiti semasa, tiba masanya ahli pengakap memiliki ‘world-view’ yang tepat dan memastikan minda berada pada tahap zaman yang betul. Namun keterbukaan minda dan perubahan budaya janganlah sampai menghakis patriotisme dan darjah keimanan dalam diri kita.


YANG BERHORMAT DR. HAJI HAMDAN BIN MOHAMED KHALIB., SDK
Exco Belia Dan Sukan, Kesenian, Warisan dan Kebudayaan Negeri Kedah Darul Arnan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATA ALU-ALUAN
KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP
NEGERI KEDAH DARUL AMAN


BISMILLAH HIRAHMANIRAHIM,

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH, SALAM SEJAHTERA DAN SALAM PENGAKAP,

Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melafazkan sepatah dua kata sempena Majlis Penganugerahan Sijil Pengakap Raja Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah pada kali ini.

Saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T. yang mengizinkan kita meneruskan agenda ni yang menjadi kemuncak kejayaan dan pengiktirafan kepada seseorang budak pengakap yang berwibawa dan berketrampilan dengan sahsiah terpuji.

Hal mi selaras dengan matlamat utama penglibatan seseorang pengakap dalam pergerakan sukarela tertua di dunia mi iaitu untuk mendidik dan memupuk nilai-nilai moral, sahsiah dan disiplin yang tinggi serta mempunyai kemampuan melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna dalam kalangan muda remaja. Kepada pengakap yang lebih senior, anda bertanggungjawab membantu pengakap-pengakap muda agar mereka tidak kehilangan arah dalam kehidupan. Mereka memerhikan didikan dan himbingan serta sokongan yang mantap untuk berada di landasan kehidupan yang betul seterusnya menjadi warganegara Malaysia yang berguna dan bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara.

Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Majlis Pentaraf Pengakap Raja dan seluruh warga pengakap negeri Kedah Darul Aman atas komitmen tuan-tuan dalam semua aktiviti dan program yang dijalankan di semua peringkat sama ada di kumpulan, daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. Tanpa kerjasama dan sokongan semua pihak, tidak mungkin saya yang baru menerajui kepimpinan pengakap negeri ini mampu meletakkan pergerakan pengakap Negeri Kedah pada tahap yang boleh kita banggakan seperti yang terpancar pada hari ini.

Syabas dan tahniah kepada anak-anak pengakap yang berjaya menerima Anugerah Pengakap Raja pada tahun ini. Anda adalah lambang kebanggaan Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah Darul Aman. Berpegang teguhlah anda kepada asaspergerakan kita iaitu “Persetiaan dan Undang-undang Pengakap”.

Sekian, terima kasih dan salam hormat.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA MELALUI PENGAKAPAN”
ISMAIL BIN KU ISHAK, PJK.
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


MAJLIS PENGAKAP NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Penaung : KDYMM TUANKU SULTAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Yang DiPertua : DYTM RAJA MUDA NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Timbalan Yang DiPertua : Yang Amat Berhormat Dato’ Sen Menteri Besar Kedah Darul Aman
Naib Yang DiPertua : Yang Berhormat Exco Beta dan Sukan, Kesenian,
Warisan dan Kebudayaan Negeri Kedah Darul Aman

Pengerusi : Yang Berhormat Dato Seraja Setia Dato’ Wira Setiausaha
Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
Timbalan Pengerusi : Yang Berbahagia Dato Haji Abdullah bin Mat Akhir, DSDK.,AMK.,BCK.
Naib Pengerusi : Tuan Haji Shahabudin bin Nordin, AMK., BKM., PPN., PCK.,PJK.
Naib Pengerusi II : Tuan Haji Ahmad bin Abbas, AMK., BKM., PPN., PJK.
Ketua Pesuruhjaya : En. Ismail bin Ku Ishak., PJK.
Pengakap Negeri
Setiausaha : Tuan Haji Harisfazilah bin Haji Hashim
Bendahari : Tuan Haji Isa bin Haji Yusoff, AMK., BKM., PCK.

AhIi - AhIi Jawatankuasa
Hj. Saad bin Hj. SaIIeh, BKM., PPN., PJK
Tuan Haji Azhar bin Ibrahim, BKM., PJK.
A. Razak bin Sheriff, PJK
Encik Abdul Aziz bin Samsudin
Encik Ibrahim Bakri bin Saad, PJK., PJM.
Hj. Mohd Nizar bin I-lj. Yusoff, PJK. . . .
Encik Ronizam Shahnzali bin Mohd Jani
Khalid bin Abd. Rahman
Encik Zakaria bin Lazim, PJK.
Hj. Mohd Jamel bin Hj. Abdullah, SDK., AMK., BKM., PPN.
Encik Che PI bin Ibrahim, PCK.
Hj. Hassan bin Hassim, PCK., PJK
EncikAzizan bin Othman
DRs. Hj. Nazri bin Ramli, BKM., PCK., PJK.
Encik Zulkipli bin Majid
Osman bin Chain BKM
Encik Roslan bin Mansor, BKM., PJK.
Tuan Haji Ismail bin Abdul Majid
Hj. Yusuf bin Hamid, BKM., PJK.
Ahmad Fans bin Ismail
Azmi bin Din
Encik Mohd Firdaus bin Ahrnad
Ismail bin Mat Saad, PJK
Puan Rohana bt. Mohd Noor
Hjh. Normah binti Yusuf, BKM
EncikAhmad bin Saad
Hj. Abd. Aziz bin Embi, PPN., PCK
Encik Idris bin Said
EncikAli bin Hassan
Hj. Md. Noor bin Idns, BKM.
Encik Abdul Rahman bin Abdullah
Hj. Ramli bin Abdullah, PCK.
Encik Fadzil bin Haji A. Rahman
Morad bin Yaacob, PJK
Encik Ismail bin Othman
Hj. Jamaludin bin Ahmad, BKM., PJK
Encik Zaimi bin Orin
SaifulAzian bin Azimat
Encik Jamil bin Ramli
Puan Norlela bt. Abdul Rashid
Zulkiflee bin Shariff
Abdullah bin Md. Noh
Abdul Samad bin Abd. Hakim, PJK.
Ridzuan bin Aini
Soihi Tagor bin Abdul Hamid
Hj. Mat Zaki bin Baharom, BKM., PJK.
Tuan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


JAWATANKUASA KERJA ISTIADAT PENGANUGERAHAN SIJIL
PENGAKAP RAJA TAHUN 2010
Penasihat Yang Berhormat Dato’ Seraja Setia Dato’ Wira Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah Darul Aman
Naib Pengerusi Tuan Haji Shahabudin bin Nordin, AMK., 8KM., PPN., PCK., PJK.
Naib Pengerusi I : Tuan Haji Ahmad bin Abbas, AMK., 8KM., PPN., PJK.
Naib Pengerusi II : Encik ismail bin Ku Ishak,PJK.
Setiausaha Bersama : Penolong Setiausaha Kerajaan ( Pentadbiran ) Negeri Kedah
Tuan Haji Harisfaziiah bin Haji Hashim

Penolong Setiausaha I Tuan Haji Mohd Jamel bin Haji Abdullah, SDK., AMK., BKM., PPN.
Penolong Setiausaha II : Encik Rosian bin Mansor, BKM., PJK.
Tuan Haji isa bin Haji Yusoff, AMK., 8KM.

AhIi- AhIi Jawatankuasa : Wakil Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darui Aman
Tuan Haji Saad bin Haji Salieh, BKM., PPN., PJK.
EncikAbdul Razak bin Sheriff, PJK.
Encik Hassan bin Hassim, PCK., PJK.
Puan Hajjah Normah bt. Haji Yussof, BKM.
Encik Abdul Samad bin Abdul Hakim, PJK.
Tuan Haji Mohd Nizar bin Haji Yusoff, PJK.
Tuan Haji Azhar bin ibrahim, BKM., PJK.
Encik Idris bin Said
Puan Rohana binti Mohd Noor
Encik smail bin Othman
Encik Zakaria bin Lazim, PJK.
Encik ibrahim Bakri bin Saad, PJK., PJM.
Encik Abdul Rahman bin Abduilah, PJK.
Encik Jamil bin Ramli
Encik Azizan bin Othman
Encik Ahmad Fans bin Ismail


````````````````````````````````````````````````````````

JAWATANKUASA KECIL

URUSETIA DAN SERANTA
Pengerusi : Tuan Haji Harisfazilah bin Haji Hashim
Setiausaha : Encik Zulkifli bin Shariff
Ahli-Ahli : Encik Mhd Zahari bin Radzi
: Encik Zainol bin Ismail
: Puan Ruby bt Awang
: Puan Noorizan bt Abidin

PENGANGKUTAN
Pengerusi : Encik Azmi bin Din
Setiausaha : Encik Osman bin Chain, BKM.
AhIi-Ahli : Encik Ridzuan bin Aini
: Tuan Haji Azhar bin Ibrahim, BKM., PJK
: Encik Mohd Zuki bin Din
: Tuan Haji Ghazali bin Shafie, BKM., PCK

PENGINAPAN
Pengerusi : Tuan Haji Jamaluddin bin Ahmad, BKM., PJK.
Setiausaha : Puan Hajjah Normah bt Yusof, BKM.
Ahli-Ahli : Encik Abdul Hamid bin Sulaiman
: Puan Indon bt. Sulong
: Encik Mahathir bin Hassan

LATIHAN ISTIADAT PENGANUGERAHAN
Pengerusi : Encik Roslan bin Mansor, BKM., PJK.
Setiausaha : Encik Abdul Razak bin Shariff, PJK.
Ahli-Ahli : Encik Idris bin Said
: Encik Saiful Azian bin Azimat
: Encik Amer Nizar bin Bashah
: Puan Rosnani bt Aroff
BUKU CENDERAMATA
Pengerusi : Tuan Haji Mohd Jamel bin Abdullah, SDK., AMK., BKM., PPN
Setiausaha : Encik Ahmad Faiz bin Abdul Halim
AhIi-Ahli : Encik Abdul Rahman bin Abdullah, PJK.
: Encik Ibrahim Bakri bin Saad, PJK., PJM,.
: Puan Balkis btAriffin
: Puan Norizan bt Ahmad
.
PROTOKOL & ISTIADAT
Pengerusi : Encik AbdulAziz bin Embi, AMK., PPN.,PPN., PPL.
Setiausaha : Tuan Haji Hassan bin Hashim, BKM.,PJK.
Ahli-Ahli : Encik Mohd Zaim b. Md. Radzi
: Puan Siti Balkis binti Ariffin
: Puan Hajjah Normah binti Haji Mohd Yusoff, BKM.
: Tuan Haji Saad bin Haji Salleh, BKM., PPN., PJK.

SAMBUTAN
Pengerusi : Encik small bin Ku ishak, PJK.
Setiausaha : Tuan Haji Hassan bin Hassim, BKM., PJK.
AhIi-Ahli : Encik Ismail bin Saad , PJK
: Tuan Haji Yusoff bin Hamid, 8KM., PJK,.
: Encik Morad binYaacob,PJK.
: Encik Abdul Samad bin Abdul Hakim, PJK
: Encik Ismail bin Othman
: Encik Khalid bin Abdul Rahman
: Encik Drs. Nazri bin Ramli, BKM., PJK. PCK.
: Puan Rohana bt Mohd Noor
: Encik Abdullah bin Mat Noh

JURUACARA
Pengerusi : Tuan Haji Mohd Noor bin Idris, BKM.
Setiausaha : Tuan Haji Mohd. Nizar bin Yusof, PJK
Ahli-Ahli : Puan Rohana bt. Haji Ismail
: Tuan Haji Hassan bin Hashim, BKM.,

MAKANAN
Pengerusi : Tuan Haji Isa bin Hail Yusoff, AMK., BKM., PCK.
Setiausaha : Encik Helmi bin Arifin
Ahli-Ahli : Encik Mohd Rizal bin Osman
: Puan NoorAfiza bt. Adeni
: Encik Zuraisham bin Che Azmi
: Encik Heng Eow Chew

DOKUMENTASI
Pengerusi : Encik Abdul Samad bin Abdul Hakim,
Setiausaha : Encik Azizan bin Othman
Ahli-Ahli : Encik Solhi Tagor bin Hamid
: Encik Badruihisham bin Abdullah
: Encik Saidin bin Ahmad
: Encik Khairul Anuar bin Ishak
: Encik Shukri bin Ismail

JEMPUTAN
Pengerusi : Tuan Haji Harisfaziiah bin Haji Hashirn
Setiausaha : Encik Roseni bin Abu , PJK.
Ahli-Ahli : Encik Mohd Zaki bin Baharom, 8KM., PJK
: Encik Zakaria bin Md Lazim., PJK.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LEMBAGA PENTARAF PENGAKAP RAJA NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Penasihat : Tuan Haji Ahmad bin Abbas, AMK., BKM., PPN.,PJK.
Pengerusi : Encik Ismaii bin Ku ishak, PJK.
Timbalan
Pengerusi : Encik Rosian bin Mansor, BKM., PJK.
Setiausaha : Encik Osman bin Chain, BKM.
Pentaraf : Tuan Haji Isa bin Haji Yusoff, AMK., BKM., PCK.
: Tuan Haji Saad bin Haji Salleh, BKM., PPN., PJK.
: Encik A.Razak bin Sheriff, PJK.
: Tuan Haji Mohd Noor bin Idris, BKM.
: Encik Ismail bin Mat Saad, PJK.
: Tuan Haji Yusoff bin Abdul Hamid, BKM., PJK.
: Encik Morad bin Yaacob, PJK.
: Tuan Haji Mohd Nizar bin Haji Yusoff, PJK.
: Tuan Haji Mohd Jamei bin Abduliah, SDK., AMK., BKM., PPN.
: Encik Hassan bin Hassim, PCK., PJK.
: Encik Soihi Tagor bin Hamid
: Encik Amer Nizar bin Bashah
: Encik Zakaria bin Md. Lazim, PJK.
: Encik Mhd Zahari bin Radzi
: Encik Abdul Jalil bin Othman
: Encik Mohamad Anuar bin ismail
: Encik Othman bin Ismail
: Encik Saiful Azian bin Azimat
: Encik Zulkfiee bin Shariff
: Tuan Drs. Nazri bin Ramli, BKM., PCK., PJK.
: Encik Kharul Anuar bin Ishak
: Encik Idris bin Said
; Encik Abdul Samad bin Abdul Hakim, PJK.
: Encik Azizan bin Othman
: Encik Muhammad Rizal bin Osman
: Puan Hajjah Normah bt. Yusoff, BKM.
: Encik Badruihisham bin Abduiiah
: Encik Zainol bin Ismail
: Encik Saidin bin Ahmad

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ATUR CARA MAJLIS

9.00 pagi : Ketibaan dif-dif jemputan
9.50 pagi : Ketibaan Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Menteri Besar dan
Yang Amat Berbahagia Tok Puan
9.55 pagi : Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja
Muda dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda
10.00 pagi : Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Tuanku Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah

Lagu ‘Allah Selamat Sultan”

Bacaan Doa

lkrar “Persetiaan Pengakap” oleh Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Kedah Darul Aman

Persembahan Ucapan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Menteri Besar merangkap Timbalan Yang DiPertua Majlis Pengakap Negeri Kedah Darul Aman

Penganugerahan Sijil Pengakap Raja oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan

Keberangkatan pulang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah

Lagu “Allah Selamat Sultan”

Keberangkatan pulang Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda

Kepulangan Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan

Santapan / Jamuan Ringan

Majlis bersurai


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SENARAI PENERIMA SIJIL PENGAKAP RAJA
2007


A. KOTA SETAR

SM SAINS POKOK SENA
1. MUZLIANA BINTI MAZLAN
2. FAUZAIHAN BINTI ABIDIN
3. ROSNE RAFIDAH BINTI ABD RANI
4. NURUL IZZATI BINTI IDRIS
5 SITI NORSHAHIRAH BINTI SAWAY
6. NORZILA BINTI ABU MANSOR
7. SITI AISHAH BINTI HAJI AWANG


B. KULIM

SM TEKNIK KULIM
1. MUHAMMAD FADLI BIN KASIM
2. MUHAMAD AIZAT BIN MAAROF

SMK MAHANG
1. MOHDNASRUN BIN KHALIB
2. AHMAD FIKRI BIN RAMLI
3. MUHAMAD FAROUK BIN MOHD ZAHINIR
4. NURUL AZZAH BINTI ZAINAL ABIDIN
5. NUR HIDAYAH BINTI ABDULLAH
6. NUR HAZWANI BINTI MOHD RADZI
7. SITI NORHAWA BINTI SAIEN

C. YAN

SMK AGAMA YAN
1. NUR SYARIFAH BINTI ISHAK
2. MAIMUNAH BINTI OMAR
3. ANIS SYAZWANI BINTI HASSAN ZAIN

D. PADANG TERAP

SMK PEDU
1. ABDULLAH BIN JOHARI
2. MOHD RAHMATUL BASORI BIN SHAARI
3. MUHAMMAD HELM! BIN DERIS
4. ZULKIFLI BIN AHMAD


SMK DATO’ SYED AHMAD
1. MAS ADILAH BINTI HAJI MAHMUD
2. MOHD FADHLI BIN ABD RAHI
3. MOHD HAFIZ BIN MD ISA
4. MOHD HAFIZI BIN HARON
5. MUHAMMAD ROSNI BIN KHAMIS
6. MUHAMMAD SHAUQI BIN CHE SOH

SMK LUBOK MERBAU
1. HASMIZA BINTI ABU HASSAN
2. NOR FATIN AMIRA BINTI SMAlL
3. NOR SAFARINA BINTI MOHAMAD
4. NUR FARAH AZWA BINTI SAIDION

SMKNAKA
1. NOR AMIRAH BINTI ZAINON
2. NURUL SHURAIZA BINTI ABDULLAH
3. SHAMSINAR BINTI ISMAIL
4. SITI AMIRAH BINTI ABDUL RAHMAN

SMK PADANG TERAP
1. MOHD RAFIQ RAHIMI BIN ZAKUAN
2. NOR HAFIZUDDIN BIN CHE OTHMAN
3. NORMAZWANI BINTI MADZIR
4. NUR BAITULATIQAH BINTI OMAR
5. SITI JAMILAH BINTI MD REJAB


SENARAI PEN ERIMA SIJIL PENGAKAP RAJA
2008


A. KOTA SETAR

MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR
1. MOHD ARIFFUDDIN BIN HAJI ZAINOL ABIDIN
2. MUHAMMAD AL-AMIN BIN AZMAN

B. KULIM

SMK AIR MERAH
1. MOHAMAD HAZWAN FAIZ BIN SUHAIMI
2. MUHAMMAD MAZRI BIN MAZLAN
3. MUHAMMAD RAMDZAN BIN ZAINOL ABIDIN
4. NURUL WAHIDA BINTI HALIM
5. SHAZREEN BHATIA BIN MOHD SAIFUL

SMK MAHANG
1. JULIZAN BINTI CHE RI
2. MOOR FAIZAH BINTI MOHD NOOR
3. NOR SYAHIRA BINTI MOHD RADZI
4. NUR SAKINAH BINTI ROMLE
5. NUR SHYUHADAH BINTI RASLI
6. SHAMSIAH BINTIABDULLAH
7. SUHAILA BINTI AHMAD

SMK TAMAN JELUTONG
1. ASMAADILABINTI JAMALUDDIN
2. MARNI BINTI ABU BAKAR

SM TEKNIK KULIM
1. MOHAMMAD SHAFIQ BIN ZULKIFLI
2. MUHAMMAD FAHMI BIN HAMID

C. SIK

SMK SIK
1. AHMAD MAFIR BIN AHMAD SHUKERI
2. AHMAD ZARKASHI BIN MOKHTARUDDIN
3. AININ SOFIYA BIN AYOB
4. APIPAH BINTI ABDUL GHANI
5. MOHD JAMIL BIN ZAKARIA
6. MOHD SYAFIQ BIN AHMAD KHASASI
7. MOHD ZULMAJDI BIN ABDULLAH HALIM
8. MUNIRAH BINTI AZMI
9. NOR IZZATUL AZILA BIN ALAYASA’A
10. NUR ATIQAH BINTI ABDUL GHANI
11. NUR HASYIMAH BINTI YAHYA
12. NURSYAMIRA EMILIA BINTI ZUL
13. OOI KHIA KHENG
14. RASHILA BINTI MOHMAD
15. ROHANAA BINTI MISLAM
16. ROSLINA BINTI RASDI
17. ROSYAHIDA BINTI ROSLI
18. TAN YONG HEE
19. LIM BOON PENG

SMK GULAU
1. SARIMAH BINTI MOHD NOOR
2. SITI RAHMAH BINTI ZAMZURI


D. YAN

SMK AGAMA YAN
1. SURIZA BINTI SAAD
2. SYAJARATUL OUR BINTI ISMAIL

E. PADANG TERAP

SMK DATO’ SYED AHMAD
1. FARAH WAHIDA BINTI OSMAN

SMK LUBUK MERBAU
1. NOR SURIAYATI BINTI MASURI

SMK PADANG TERAP
1. SITI NOOR HASMI BINTI ABD WAHAB

SMK PEDU
1. INTAN SAIDAH BINTI ZAKARIA
2. NOOR SYAZWANI BINTI ABD RAZAK
3. NUR HAMIZAH BINTI AB WAHAB
4. NURUL FATIN BINTI ZULKIFLI

```````````````````````````````````````
SENARAI PENERIMA SIJIL PENGAKAP RAJA
2009


A. KOTA SETAR

MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR
1. MOHAMAD IZZAT BIN MOHAMAD ZAFRI
2. MUHAMMAD HANIF BIN ZUHARI
3. MUHAMAD MUZZAMMIR BIN YUSSOF
4. MOHAMMAD FIRDAUS BIN ABU BAKAR
5. AHMAD IRWANI BIN MAD SAAD
6. MUHAMMAD FAHDI BIN MOHAMED SOBRI
7. MOHAMADAMIN BIN ABDULLAH
8. MUHAMMAD MUSTAQIM BIN MOHD YUSOFF

SMK DATO SYED OMAR
1. MUHAMMAD AMZAR BIN NORDIN
2. NOR AZELI BIN SALLEH
3. MOHD HAFIZI BIN MOHAMAD SHUKRI

SMJK KEAT HWA ALOR STAR
1. LUI JIN SENG
2. LIEW XUAN RU
3. NG LI XIANG
4. CHAN SING YING
5. LIM LEE HUI

B. BALING

SM SIONG
1. NUR FAREHAH BINTI RAMLI
2. NUR IZZATI BINTI SOPIAN

SMK KUALA PEGANG
1. MUHAMMAD AKMAL BIN CHE NAI
2. SHAHRILZAQUAN BIN IBRAHIM
3. MOHD IZZUL IMRAM BIN ROSLI
4. MUHAMMAD IQKHRAMIE BIN RAZIF
5. IBRAHIM BIN DANDAN
6. MOHAMMAD SHUKRI ROSLAN

SMK JERAI
1. MOHD KHAIRUL BIN ARAZMI
2. MUHAMAD FARIS BIN MD RASHID
3. MUHAMMAD SYAHIR BIN ZAINOL
4. NORSHAMIMI BINTI MAT SHARIF
5. QURRATU AINI BINTI ISHAK


C. YAN

SMK GUAR CHEMPEDAK
1. FARISAIZUDDIN NAIM BIN SMRANI
2. MOHDAMIRUL FATIN BIN HAMZAH

SMK SERI BADONG
1. SITI FATIMAH BINTI MD. NOOR

SMK SUNGAI LIMAU
1. KHAIRUNISABINTI M. NASRUDIN
2. SUZANA BINTI MAT MOOR
3. NOOR SALWANI BINTI AHMAD SUBOH
4. NOORAFIFAH BINTI MD DESA
5. NAZATULAMIRA BINTI ZAKARIA

D. KULIM
SMK MAHANG
1. MUHAMAD SYUKRI BIN SAAD
2. MOI-IAMAD ADAM BIN HUSIN
3. MOHAMMAD FADZIL BIN AYOB
4. NURAZZMAH BINTIABDULLAH
5. NORAMIRABINTI SULONG

SMK TENGKU PANGLIMA BESAR
1. ASHEESVARAND A/L MARIAPPEN
2. MUHAMMAD HAFIZ BIN HAZIZI
3. MUHAMMAD ALIF BIN NIZAM
4. NUR SALWATHANIM BINTI MOHD AMRAN
5. SYARIFAH QUURAH UZMABINTI SY. JAFFAR MUHIUDDIN

SM TEKNIK KULIM
1. MUHAMMAD SYAFIQ IZZUDIN BIN MD MAZLI
2. SAIFUL RAHIM BIN MAT JENUR
3. KU MOHAMAD FAIZAL BIN KU HASHIM

SMK AIR MERAH
1. MUHAMMAD SYAIFUL IKHWAN BIN SHAARI
2. MUHAMMAD AL SHAFIQ BIN ABDUL RASHID

SMK TAMAN JELUTONG
1. NUR FARWANIS BINTI OTHMAN

E. PENDANG

SMK AYER PUTIH
1. MUHAMAD YUSOF BIN MAZLAN
2. MOHAMAD SHAHIDAN BIN SEMAN
3. HILMAN BIN AZMI
4. MOHAMMAD RIDZUAN BIN ABIDUL RAMAN

SMK TENGKU TEMENGGONG
1. MOHAMAD SYAFIQ BIN ABU BAKAR


SENARAI PENERIMA SIJIL PENGAKAP RAJA
2010


A. KOTA SETAR

MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR
1. ILHAM HUSSAINY BIN ABDUL RAUP
2. MOHAMAD SYAZWAN BIN HASHIM
3. MOHAMMADAL-AKEFF BIN ALAMIN
4. MOHD KAMILWAJDI BIN AZDAHARI
5. MUHAMMAD FATHI BIN MOHD PHUZI
6. MUHAMMAD SHAFIQ BIN AHMAD
7. MUHAMMAD SYAZWAN FAIZ BIN SHAHROM
8. SIDDIQIN BIN MAKTAR
9. SYMKIR RUKAINI BIN MD NOOR

SM SAINS POKOK SENA
1. MOHAMAD KHAIRUL BIN RAMLI
2. MOl-IAMAD NAZRIN BIN JOHARI
3. MIMI MARHANA BINTI GHAZALI
4. SITI SUPIAH BINTI MD YUSOF

SMJK KEAT HWA ALOR SETAR
1. CHING MIN ERN
2. CHUAH CHUN WOOl
3. ELVIS LEONG SHI JIA
4. HENG PENG WEI
5. LEE CHEE CI-IING
6. LEE TZE WEt
7. MOK KAI JUN
8. NG JIN Yl
9. TAN LOONG LIANG
10. TAN YOU KEN
11. TEH ZI YANG

SMK ST MICHAEL
1. TEOH HUI Yl

SM SIN MIN ALOR SETAR
1. TAN YUAN MUN

B. PENDANG

SMK PENDANG
1. MOHAMMAD IZAN AKMAL BIN SAAD
2. MUHAMMAD ZUHAIR BIN ABDULLAH

SMK TANAH MERAH
1. AHMAD SALMAN BIN ROZANO
2. MOHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD SUFRI
3. MOHD FAHMI IQWAN BIN MOHD ZUKI
4. MOHD FAIZ BIN ABD RAHMAN KEMBAR
5. MUHAMMAD FATHULNIZAT BIN MD. DAUD RUSDI

SMK AYER PUTEH DALAM
1. KAMARIAH BINTI ABDULLAH
2. NURSYAFAWATI BINTIABDRAZAK
3. NURL NADIAH BINTI ADENAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PENGHARGAAN DAN
TERIMA KASIH KEPADA:

PEJABAT KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PEJABAT DULl YANG MAHA MULIA RAJA MUDA NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PEJABAT YANG AMAT BERHORMAT MENTERI BESAR NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN
POLlS DI RAJA MALAYSIA, NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN PENERANGAN NEGERI KEDAH DARULAMAN
JABATAN PENYIARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
DAN
ORANG PERSEORANGAN YANG TELAH MEMBERI KERJASAMA BAGI MENJAYAKAN
ISTIADAT PENGANUGERAHAN SIJIL PENGANGKAP RAJAGAMBAR-GAMBAR